Youtoo

Ofschoon wij denken dat dit beeld weinig uitleg nodig heeft willen Serge Hagemeier (fotograaf) en Sander Mercx (kunstenaar) op veler verzoek vertellen wat de achterliggende gedachte is geweest om uiteindelijk tot dit beeld te komen. Dat doen we omdat we ons realiseren vanuit welke keukens dit werk komt en dit werk wellicht vraagtekens op kan roepen.

Ongeveer een jaar geleden vroeg ik ( Serge) Sander om een beeld van mij grafisch te bewerken. Een jaar gelden had Sander een totaal ander uitgangspunt voor ogen dan wat het nu geworden is.
Het eerste canvas waarop Sander werkte was een foto van de achterkant van een, alleen in een kanten broekje gehulde dame (de vorige foto). Na heel kort inspireren wilde Sander op de huid van de vrouw, toen in zijn ogen, adoratie-achtige teksten en kreten zetten. Met ordinaire zinnen als ‘Ode aan de Vrouw’, ‘Sexapeal’ en ‘Vormen die fantasieën te boven gaan’ begon hij aan het betekenen van haar huid…

8 maanden gingen voorbij en het initiële idee van Sander was, godzijdank, een langzame, definitieve dood gestorven.

Want steeds verder groeide Sander in het concept van wat hij de kijker wilde tonen.
Ondertussen kwamen er meer en meer ‘MeToo’ berichten en werd er wereldwijd aandacht gevraagd voor de rechten en leefomstandigheden, letterlijk bewegingsvrijheden, voor de vrouw. Met als klap op de vuurpijl het overlijden van een jonge vrouw tijdens een arrestatie vanwege het ontbreken van een hoofddoek ergens in een Islamitisch land. Wat tot gevolg had dat bekende en minder bekende vrouwen wereldwijd hun haren afknipten met als doel aandacht te vragen voor de rechten en vrijheden van de vrouw.

Nu willen wij absoluut niet verkondigen dat wij vrouwenrechten voorvechters zijn. Überhaupt geen voorvechters. Of politiek onderlegt. Laat staan ooit een Human Rights organisatie te hebben bekeken. Maar we weten wel wanneer er iets stinkt. Wellicht heeft het feit dat we allebei dochters opvoeden er ook indirect mee te maken.
Want laten we wel wezen; we zijn gewoon 2 witte hetero mannen, opgegroeid in een Westerse wereld (met alleen maar zussen), die geen geloof aanhangen, laat staan tot wat voor God dan ook bidden, free-lancer zijn en nog nooit, over onrecht jegens welk geslacht of geaardheid dan ook, onderzoek hebben gepleegd of überhaupt iemand aan de tand hebben gevoeld. En demonstreren deden wij alleen in ons hoofd.

Maar door onze creatieve specialismen te combineren hebben wij een beeld kunnen creëren die iedereen kan doen nadenken. We hebben het daarom ‘YouToo’ genoemd.

Er wordt gezegd dat het tonen van naakte huid eerder iemand aanzet tot ongewenst gedrag, dan wanneer de huid bedekt is. De vrouw wordt nog steeds gezien als lustobject. De vrouw weggezet als ‘mindere’ en ‘dienend volgzaam.’ De vrouw als niet gelijke aan de man. Zelfs in de Westerse cultuur heerst er nog steeds een overduidelijk verschil tussen man en vrouw. In bijvoorbeeld positie, salariëring, functie, zeggenschap.

Met dit kunstwerk willen wij in ieder geval zeggen dat ongeacht hoe de vrouw zich ook kleedt, schaars of compleet bedekt, wat zij verkondigd, waar zij voor staat, wat haar seksuele voorkeur heeft, hoe zij spreekt, uit welk land zij komt of welke nationaliteit zij ook heeft, welke religie of juist geen, waar zij in gelooft, zij ten alle tijde het recht én de vrijheid heeft om ’NEE’ te zeggen.

De afgebeelde vrouw is beschreven met het woord ‘NEE’ in 100 verschillende talen!
Want in iedere cultuur heerst er nog steeds ongelijkheid tussen man en vrouw, seksuele geaardheid, religieuze voorkeur of vrijheden.
’NEE’ zodat zij zich veilig kan voelen en tot groei en ontplooiing kan komen op de manier die zij wil. En gaat staan voor datgene waar zij in gelooft. In elke leeftijdsfase. Van 0 tot 100!

We sluiten graag af met je te danken voor je interesse en willen je vragen om, als je het beeld gaat delen of gebruiken je zowel Serge Hagemeier van Hagemeier Fotografie alsook mij, Sander Mercx, vermeldt in de beschrijving of tekst. Verder hopen we natuurljk ook op een comment vanuit jullie als kijker. We zien de reacties graag tegemoet!

Groet,
Serge Hagemeier
en Sander Mercx

Youtoo Reactie